Ралица и Славомир 22.09.2019
Беше много приятна есенна сватба в столицата на Лудогорието!